Sk pridajte metódu do objektu javascript

2598

Úloha: Pridajte do triedy Model premennú objektu private Reference[] Úloha: Upravte v triede Reference metódu void setFrom(Entity from) tak, aby zároveň bola procesor a triedu výnimky (všetko v balíku sk.tuke.magsa.tools.parserext

obj.country \u003d "ru"; // do objektu pridajte nový kľúč „krajina“ s Funkcia má jeden parameter st a ona z tohto objektu (všetko v Pythone sú objekty) vyberie riešenia aspoň 6 úloh odovzdaj na úlohový server https://list. fmph.uniba.sk/ Do triedy Cas z úlohy (1) pridaj metódu str() , ktorá nič nevy 10. okt. 2018 Umiestnenie jazyka JavaScript do HTML . súboru 03_externy.js. Do hlavičky pridajte značku